Cara perpanjang dan perpendek garis di autocad

Posted on
Cara perpanjang dan perpendek garis di autocad cukup dengan perintah stretch. Perintah ini digunakan apabila anda hendak ingin memperpendek atau memperpanjang objek dengan menyeleksi secara tunggal ataupun secara banyak. Walaupun demikian, perintah stretch hanya tidak dapat di gunakan pada objek yang sudah berbentuk block. Selain itu perintah ini merupakan perintah yang di sering digunakan dalam mengedit gambar proyek, ada 2 opsi yang dapat anda lakukan dengan perintah ini, yaitu:
1. Cara perpanjang dan perpendek garis di autocad dengan stretch untuk menyeleksi sebagian badan objek
Opsi ini menentukan perpanjangan atau perpendekan terhadap objek yang ingin anda lakukan. Dalam Prosesnya terdapat 2 type, yaitu secara bebas dan menetapkan nilai sudut dari proses perpanjangan atau perpendekan: a. Menentukan perpanjangan / perpendekan secara bebas
Cara perpanjang dan perpendek garis di autocad
History.. 1. Ketik “S” di keyboard 2. Ketik Spasi 3. Lakukanlah seleksi objek seperti yang diterangkan di gambar 4. Tekan spasi 5. klik sembarang (contoh pada point 1 di gambar no 2) 6. klik sembarang (contoh pada point 2 di gambar no 2)

[su_note]Catatan:

Perlu di perhatikan bahwa dalam menyeleksi objek sangat penting untuk memperhatikan batas seleksi segment seperti yang tertera pada gambar nomor 1, ini akan menentukan bagian mana saja yang anda kehendaki untuk melakukan perpanjangan atau perpendekan.[/su_note]

b. Menentukan perpanjangan / perpendekan dengan mentukan arah/nilai sudut
Cara perpanjang dan perpendek garis di autocad
History.. 1. Ketik “S” di keyboard 2. Ketik Spasi 3. Lakukanlah seleksi objek seperti yang diterangkan di gambar 4. ketik spasi 5. klik sembarang,contoh point 1 yang ada pada gambar 2

Leave a Reply